Miljøpolicy

 Vi, i Gullfesken AS, erkjenner vårt ansvar for å drive vår virksomhet innen fiskeri- og havbruksnæringen på en bærekraftig og miljøvennlig måte. Vi arbeider for å minimere vår påvirkning på havets ressurser og bevare dem for fremtidige generasjoner. VI tar miljøansvarlighet på alvor og ønsker å ta initiativ til positiv endring. Vi har følgende prinsipper som vi arbeider etter:

 

  • Overholdelse av lover og forskrifter: Vi vil overholde alle gjeldende lover, forskrifter og standarder knyttet til fiskeri- og havbruksaktiviteter. Vi forplikter oss til å oppdatere oss kontinuerlig om de nyeste forskriftene og tilpasse våre praksiser i samsvar med dem.

 

  • Bærekraftig ressursforvaltning: Vi ønsker og har som mål å drive vår virksomhet på en måte som sikrer bærekraftig utnyttelse av havets ressurser. Vi ser alltid etter beste praksis for fangst- og oppdrettsteknikker som minimerer negativ innvirkning på fiskebestander og miljøet.

 

  • Bevaring av havressurser: Vi vil arbeide for å beskytte og bevare ressursene hvor vi opererer. Dette inkluderer å minimere forurensning, redusere avfall og utslipp av skadelige stoffer.

 

  • Energibesparelse og klimatiltak: Vi arbeider med å redusere vårt energiforbruk og klimaavtrykk ved å implementere energieffektive teknologier, optimalisere bruken av ressurser og fremme bruk av fornybar energi der det er mulig.

 

  • Kontinuerlig forbedring: Vi vil hele tiden forbedre vår miljøprestasjon og arbeider med å ha et miljøstyringssystemer. Vi ønsker å måle vår ytelse, arbeide med forbedringer og handle proaktivt for å oppnå kontinuerlig miljømessig fremgang.

 

  • Kommunikasjon og samarbeid: Vi er åpne om vårt miljømål, både med kunder, samarbeidspartnere, ansatte og de som måtte ønske/fatte interesse i vårt arbeid. Vi er også hele tiden interessert i, fra uansett hvem det måtte være, råd og tips som kan forbedre vår miljøpraksis.